diaľnica s číslom
cesta pre motorové vozidlá s číslom
medzinárodná cesta s číslom
cesta I. triedy s číslom
cesta II. triedy s číslom
cesta III. triedy, hlavná ulica
ostatné prejazdové cesty a ulice; spevnené plochy
jednosmerná ulica; zákazy vjazdu
cesta so zákazom vjazdu motorových vozidiel
ulica a spevnená plocha v uzavretom areáli
spevnená cesta; poľná či lesná cesta
chodník; priesek
tunel; podchod
semafor; kruhové objazdy
číslo diaľničného exitu
cesty vo výstavbe alebo v pláne
priechod, pasáž; schody
železnica
železničný tunel
železničná stanica s názvom; zastávka; zastávka mimo prevádzky
železnica bez osobnej dopravy alebo vlečka
zrušená železnica
železnica vo výstavbe
električka
kabínová lanovka
sedačková lanovka
nákladná lanovka
lyžiarsky vlek
bobová alebo sánkarská dráha
stena
plot zvernica
elektrické vedenie s napätím
les; kosodrevina
vinica; chmeľnica; sad
golfové ihrisko; záhrady a zastavané územie s budovami (bežná, verejná, kostol)
priemyselná plocha s budovou; lom
cintorín; športové ihrisko
I. zóna národného parku, prírodná rezervácia alebo pamiatka
hranica národného parku a CHKO
hranica prírodného parku
ochranné pásmo vodárenské nádrže s omezením vstupu
pamätná alebo významná aleja
hranica vojenského priestoru
hranica štátu
rieka (s haťou); priepust; trasa lodnej dopravy; potok
most; technická lávka
vodná plocha; slatina
územia zaplavované prílivom; útes
občasná vodná plocha; občasná rieka
občasný tok; podzemný tok
turistické značené trasy; turistický smerovník
miestne značenie
náučný chodník
obtiažnosť turistických trás podľa klasifikácie SAC: jednoduché (T1); horské (T2-T3); alpský terén (T4-T6)
načená cyklotrasa s názvom; cyklistický smerovník
značená cyklotrasa s českým a slovenským farebným značením
cyklochodník
singletrack, singletrail
vozičkárska trasa s farebným značením
ferrata, zaistená cesta
vrchol s názvom a výškou; názvy chrbtov a údolí
vrstevnice s intervalom 10 m, resp. 5 m (len pre dve najpodrobnejšie priblíženia mapy v ČR a SR)
skaly; balvany a kamenné polia
plocha holé skaly
výrazné skaly a kamene; vrt (ropa, plyn); fontána
veľký vysielač; vysielač; veža neprístupná; vežový vodojem
ťažké opevnenie; ľahké opevnenie; veterná elektráreň
kostol; pomník alebo socha; kríž, božie muky, kaplnka
číslo autobusového nástupišťa
číslo odletovej brány na letisku

Použité skratky

ČOVčistička odpadových vôd
ČSSZ, OSSZčeská/okresná správa sociálneho zabezpečenia
DDMdom detí a mládeže
DPSdom s opatrovateľskou službou
daňový úrad
FVEfotovoltaická elektráreň
gar.garáže
gymn.gymnázium
CHKOchránená krajinná oblasť
CHAchránený areál
KHSkrajská hygienická stanica
knih.knižnica
kot.kotolňa
LDNliečebňa dlhodobo chorých
materská škola
mestský úrad
MVEmalá vodná elektráreň
NCHnáučný chodník
NPPnárodná prírodná pamiatka
NPRnárodná prírodná rezervácia
NPnárodný park
NSnáučný chodník
obecný úrad
PPprírodná pamiatka
PRprírodná rezervácia
rozhl.rozhľadňa
SOŠstredná odborná škola
SOUstredné odborné učilište
SPŠstredná priemyslová škola
stredná škola
syn.synagóga
ÚPúrad práce
vých. lyž. stop.východisko lyžiarských stôp
vdj.vodojem
vdp.vodopád
vod.vodáreň
vod. n., v. n.vodná nádrž
VOŠvyššia odborná škola
vyhl.vyhliadka
zahr., zahr. osada:záhradky, záhradkárska osada
ZDpoľnohospodárske družstvo
základná škola
ZUŠzákladná umelecká škola
0255075
km
Prosinec
PoÚtStČtSoNe
293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
: